Почаевская икона Божией Матери — картинки, поздравления и пожелания на 5 августа 2024

Почаевская икона Божией Матери, картинка поздравление.

Картинки с надписями и пожеланиями на день памяти Почаевской иконы Божией Матери. Поздравления в открытках для бесплатного скачивания к празднику почитания Почаевской Богородицы.

Почаевская икона Божией Матери - картинки, поздравления и пожелания на 5 августа 2024

Икона Богородицы Почаевской.

Почаевская икона Божией Матери - картинки, поздравления и пожелания на 5 августа 2024

Лик Божией Матери.

Почаевская икона Божией Матери - картинки, поздравления и пожелания на 5 августа 2024

Открытка, поздравление с праздником Почаевской иконы и пожеланием здоровья и благополучия.

Почаевская икона Божией Матери - картинки, поздравления и пожелания на 5 августа 2024

5 августа — Светлый христианский праздник.

Почаевская икона Божией Матери - картинки, поздравления и пожелания на 5 августа 2024

Православный храм в Европе.

Почаевская икона Божией Матери - картинки, поздравления и пожелания на 5 августа 2024

Матерь Божья с младенцем на руках.

Почаевская икона Божией Матери - картинки, поздравления и пожелания на 5 августа 2024

Оставь грехи в храме — покайся, помолись.

Почаевская икона Божией Матери - картинки, поздравления и пожелания на 5 августа 2024

Поздравление для прихожан в картинке на праздник Почаевской иконы.

Почаевская икона Божией Матери - картинки, поздравления и пожелания на 5 августа 2024

Спаси и сохрани.

Почаевская икона Божией Матери - картинки, поздравления и пожелания на 5 августа 2024

Крепкая вера в Бога.

Почаевская икона Божией Матери - картинки, поздравления и пожелания на 5 августа 2024

Почаевская икона Божией Матери - картинки, поздравления и пожелания на 5 августа 2024

Поздравление в открытке.

Почаевская икона Божией Матери - картинки, поздравления и пожелания на 5 августа 2024

Пусть добро наполняет ваши души.

Почаевская икона Божией Матери - картинки, поздравления и пожелания на 5 августа 2024

Для очищения грехов.

Почаевская икона Божией Матери - картинки, поздравления и пожелания на 5 августа 2024

Пожелание для укрепления веры.

Почаевская икона Божией Матери - картинки, поздравления и пожелания на 5 августа 2024

Материнская любовь.

Почаевская икона Божией Матери - картинки, поздравления и пожелания на 5 августа 2024

Два белых голубя.

Почаевская икона Божией Матери - картинки, поздравления и пожелания на 5 августа 2024

Картинка для придания душевных сил.

Почаевская икона Божией Матери - картинки, поздравления и пожелания на 5 августа 2024

Открытка с цветами и изображением Святых.

Почаевская икона Божией Матери - картинки, поздравления и пожелания на 5 августа 2024

5 августа — С чудесным праздником Почаевской иконы Божией Матери.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Почаевской»

К Тебе́, о Богома́ти, моли́твенно притека́ем мы, гре́шнии, чудеса́ Твоя́, во святе́й ла́вре Поча́евстей явле́нная, помина́юще и о свои́х сокруша́ющеся прегреше́ниих. Ве́мы, Влады́чице, ве́мы, я́ко не подоба́ше нам, гре́шным, чесого́ проси́ти, то́кмо о е́же Пра́ведному Судии́ беззако́ния на́ша оста́вити нам. Вся бо на́ми в житии́ претерпе́нная, ско́рби же, и ну́жды, и боле́зни, я́ко плоды́ паде́ний на́ших прозябо́ша нам, Бо́гу сия́ на исправле́ние на́ше попуща́ющу. Те́мже вся сия́ и́стиною и судо́м Свои́м наведе́ Госпо́дь на гре́шныя рабы́ Своя́, и́же в печа́лех свои́х к заступле́нию Твоему́, Пречи́стая, притеко́ша и во умиле́нии серде́ц к Тебе́ взыва́ют си́це: грехо́в и беззако́ний на́ших, Блага́я, не помяни́, но па́че всечестне́и ру́це Твои́ воздви́гши, к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу предста́ни, да лю́те соде́янная на́ми отпу́стит нам, да за премно́гая неиспо́лненная обеща́ния на́ша лица́ Своего́ от рабо́в Свои́х не отврати́т, да благода́ти Своея́, спасе́нию на́шему посо́бствующия, от душ на́ших не оты́мет. Ей, Влады́чице, бу́ди спасе́нию на́шему Хода́таица и, малоду́шия на́шего не возгнуша́вшися, при́зри на стена́ния на́ша, я́же в беда́х и ско́рбех на́ших пред чудотво́рным Твои́м о́бразом возно́сим. Просвети́ умиле́нными по́мыслы умы́ на́ша, ве́ру на́шу укрепи́, наде́жду утверди́, любве́ сладча́йший дар сподо́би нас прия́ти. Си́ми у́бо, Пречи́стая, дарова́ньми, а не боле́зньми и скорбьми́ живо́т наш ко спасе́нию да возво́дится, но, от уны́ния и отча́яния ду́ши на́ша огражда́ющи, изба́ви нас, маломо́щных, от находя́щих на ны бед, и нужд, и клеветы́ челове́ческия, и боле́зней нестерпи́мых. Да́руй мир и благоустрое́ние жи́тельству христиа́нскому предста́тельством Твои́м, Влады́чице, утверди́ Правосла́вную ве́ру в стране́ на́шей и во всем ми́ре. Це́рковь Апо́стольскую и Собо́рную умале́нию не преда́ждь, уста́вы святы́х оте́ц на ве́ки непоколеби́мы сохрани́ и всех к Тебе́ притека́ющих от ро́ва поги́бельнаго спаси́. Еще́ же и е́ресию прельще́нных бра́тий на́ших или́ ве́ру спаси́тельную в грехо́вных страсте́х погуби́вших па́ки ко и́стинней ве́ре и покая́нию приведи́, да вку́пе с на́ми, Твоему́ чудотво́рному о́бразу покланя́ющеся, Твое́ предста́тельство испове́дят. Сподо́би у́бо нас, Пресвята́я Госпоже́ Богоро́дице, еще́ в животе́ сем побе́ду и́стины Твои́м заступле́нием узре́ти, сподо́би нас благода́тную ра́дость пре́жде кончи́ны на́шея восприя́ти, я́коже дре́вле насе́льники Поча́евския Твои́м явле́нием победи́тели и просвети́тели ага́рян показа́ла еси́, да вси мы благода́рным се́рдцем вку́пе со А́нгелы, и проро́ки, и апо́столы, и со все́ми святы́ми, Твое́ милосе́рдие прославля́юще, воздади́м сла́ву, честь и поклоне́ние в Тро́ице пева́емому Бо́гу Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Следующий праздник:

Борис и Глеб(народный)

День Железнодорожных войск

День свежего дыхания

День огненной воды

День грибного дождя

День горчицы

День шевеления пальцами ног

Оцените статью